Hydroponisk Bärodling inomhus 2016

Hydroponisk Bärodling inomhus 2016

Hydroponisk Inomhusodling i industrifastighet

Syfte:
Utvärdera möjligheter att odla bär inomhus

Konstruktion:
Haygrove rännor, hyllstruktur, Philips city lights.
Plats för cirka  350-450 plantor på 4kvm golvyta.

 

Resultat:
Resultatet var gott och intressant. Cirka 50 personer fick svara på enkät om smak och köpvanor, många hade gärna valt ett närodlat alternativ på vintern om den möjligheten fanns tillgänglig i handeln.
Energiförbrukning var låg vilket gav ett lågt literpris, närproducerat, året runt.

 

Satsning för vidare forskning:
Uppskalning till 10.000-20.000 plantor och optimera remetering alternativt skapa kylbarriär för natten där lufttrycket + temperatur ändras i specifik cell
Behov om cirka 5Mkr för 1års studie.

 

Comments are closed.